Төгсөгчид

Төгсөгчид 100% гадаад дотоодын их дээд сургуулиудад амжилттай суралцаж дэлхийн тавцанд Монгол улсынхаа нэрийг гарган өрсөлдөж чадахуйц хэмжээнд боловсрол эзэмшдэг. Мөн жил бүр ЭЕШ-нд амжилттай оролцож улсын хэмжээнд эхний байруудыг тогтмол эзэлдэг.

Манай төгсөгчдийн 52% нь гадаадын их дээд сургуульд, 48% нь Монголын их дээд сургуулиудад суралцдаг.

Төгсөгчид маань улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад эрэлт хэрэгцээтэй чанартай боловсон хүчин болсоор байдагт бид туйлын бахархалтай байдаг.

Анхны төгсөгчдөөс эхлээд өнөөг хүртэлх төгссөн сурагчдын 60 хувь нь Англи, Америк, Турк, Япон, Солонгос, Орос, Хятад, Швейцар, Голланд, Франц, Итали зэрэг орнуудын их дээд сургуульд, 40 хувь нь Монголын их дээд сургуулиудад эхний байруудад шалгаран элсэн ордог.
mezunlar2016graph

mts_graduate

ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО