2016-2017

2016-2017 оны хичээлийн жилд сурлагын дүнгээр анги хамт олноо хошуучлан амжилттай суралцсан сурагчиддаа баяр хүргэе.

Сурлагын дүнгээр 1-р байранд орсон сурагчдад 2017-2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс -15%, 2-р байранд орсон сурагчдад 10%, 3-р байранд орсон сурагчдад 5%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.