2015-2016

2015-2016 оны хичээлийн жилд сурлагын дүнгээр анги хамт олноо хошуучлан амжилттай суралцсан сурагчиддаа баяр хүргэе.

Сурлагын дүнгээр 1-р байранд орсон сурагчдад ирэх хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс -15%, 2-р байранд орсон сурагчдад 10%, 3-р байранд орсон сурагчдад 5%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.