ЭЕШ

Манай сургуулийн 2014 оны төгсөгчдөөс  ЭЕШ 2014-д “13“-н төгсөгч 800-н оноо авлаа.  Эдгээрээс гурван хичээл тус бүр дээр 800 оноо авсан Б.Амарзаяа , хоёр хичээл тус бүр дээр 800 оноо авсан Л.Номиндарь болон Ц.Жаргалтхаан нарын төгсөгчид байгаа ба  8-н төгсөгч улсын хэмжээнд манлайлсанд бид туйлын бахархалтай байна.