Анги танхим, орчин

Лаборатори

Орчин үеийн шинэ технологиор тоноглогдсон физик, хими, биологи, компьютерийн иж бүрэн лабораториудтай. Сурах бичиг, материаллаг баазаа Турк, Англи улсаас авдаг.

Комьпютерийн лаборатори:

Химийн лаборатори:

Физикийн лаборатори:

Биологийн лаборатори:

Анги

Бүх ангиудад проектор, электрон самбар суурилуулж багш, сурагчдад амжилт гаргах нөхцөл боломжийг бүрэн хангасан. Анги дүүргэлт 20-26 хүүхэдтэй. 120 хүний багтаамжтай хурлын танхим, стандартын шаардлага хангасан спорт заалтай.

Ангиуд:

Хурлын танхим:

Спорт заал:

 

Гаднах орчин

monturk_pano