Элсэлт

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ

2018-2019 оны хичээлийн жилийн 9, 10, 11-р анги төгсөгчдийн элсэлтийн шалгалтыг Математик, Англи хэл, Сонгосон агуулга (байгалийн ухааны 1, нийгмийн ухааны 1 хичээл)-аар авна. Элсэлтийн шалгалтын сэдвүүдийг доорх холбоосоор орж харна уу.

9-р анги төгсөгч

10-р анги төгсөгч

11-р анги төгсөгч

Элсэлтийн журам:

 • 7, 8 –р ангийг амжилттай төгссөн сурагчид хамрагдана
 • Элсэлтийн шалгалтыг жилд 1 удаа  авна
 • Шалгалтыг холимог тестээр авна.
 • Шалгалт үнэ төлбөргүй явагдана.

Үүнд : математик , сэтгэн бодох-IQ , монгол хэл 

 

 

Элсэгчдийн боломж:

 • 12 жилээр төгсөнө
 • Японы их, дээд сургуульд засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй
 • Сурагч авъяас сонирхолын дагуу өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Америк, Англи улсуудад англи хэлний сургалтанд хамрагдах
 • 10-р ангиасаа Орос, Хятад, Солонгос, Турк, Япон, Герман хэлээс сонгон судлах боломжтой.

Хөнгөлттэй элсүүлэх боломж:

 • Улсын төрөлжсөн олимпиадын медальтай сурагчдыг төлбөрөөс хөнгөвчилнө.
 • Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын нэр дээр 1 сурагчийг төлбөргүй суралцуулна.
 • Элсэлтийн шалгалтад амжилттай оролцсон сурагчдад хөнгөлөлттэй.

Өмнөх жилүүдийн шалгалтын даалгавар

2016 7A

2016 оны элсэлтийн шалгалт: 7-р анги төгссөн

2016 8A

2016 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

2015 7B

2015 оны элсэлтийн шалгалт: 7-р анги төгссөн

2015 8B

2015 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

2014 8B

2014 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

2014 7 A

2014 оны элсэлтийн шалгалт: 7-р анги төгссөн

2013c

2013 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

2012c

2012 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

2009 8B

2009 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн