Дугуйлан

Манай сургууль сурагчдад гоо зүйн мэдлэг, урлаг соёлын боловсрол олгох, авьяас чадварыг нь хөгжүүлэх үүднээс 13 төрлийн дугуйлан хичээллүүлдэг. Үүнд:

  • Төгөлдөр хуур
  • Уран зураг
  • Шатар
  • Теннис
  • Гар урлал
  • Сагсан бөмбөг
  • Хүмүүнлэг
  • Илтгэх урлаг
  • Хоолны зэрэг төрөл багтдаг.

club_1 club_2 club_3 club_5

club_6 club_7 club_8