2017-2018 KTT-1

2017/06/19 Сэтгэгдэл үлдээх

2017 оны 6-р сарын 12-16-ны өдрийн сургалтад хамтрагдсан сурагчдын шалгалтын дүн.

8-р анги

9-р анги

Жич: Энэхүү шалгалт  нь зөвхөн сургалтын явцад заасан сэвдийн дагуу авсан болно.

Сэтгэгдэл бичих