2017-2018 KTT101 RESULTS

2017-09-27 Сэтгэгдэл

2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын 1-р КТТ шалгалтын дүн гарлаа. KTT_101_8AB KTT_101_9AB KTT_101_9CD KTT_101_10ABCD KTT_101_11AB KTT_101_12ABCDE

2016-2017 KTT301

2017-03-18 Сэтгэгдэл

KTT шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS II RESULTS

2017-03-18 Сэтгэгдэл

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS I RESULTS

2016-12-12 1 Comment

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 KTT102

2016-10-21 Сэтгэгдэл

Эцэг, эх, сурагчдын анхааралд! 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын 2 дахь КТТ шалгалтын дүн гарлаа. Сурагдын хувийн дугаараар жагсаасан тул та бүхэн сургуулийн мэдээллийн системд /sis.ubempathy.mn/ нэвтэрч дугаараа харна уу.   ktt102_8ab ktt102_9ab ktt102_9cd ktt102_10ab ktt102_11abcde ktt102_12abcde