2017-2018 KTT101 RESULTS

2017-09-27 Сэтгэгдэл

2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын 1-р КТТ шалгалтын дүн гарлаа. KTT_101_8AB KTT_101_9AB KTT_101_9CD KTT_101_10ABCD KTT_101_11AB KTT_101_12ABCDE

2016-2017 KTT301

2017-03-18 Сэтгэгдэл

KTT шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS II RESULTS

2017-03-18 Сэтгэгдэл

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS I RESULTS

2016-12-12 1 Comment

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.