2016-2017 KTT301

2017-03-18 Сэтгэгдэл

KTT шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS II RESULTS

2017-03-18 Сэтгэгдэл

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 GDS I RESULTS

2016-12-12 1 Comment

2016-2017 оны 1-р улирлын GDS шалгалтын дүнг Сургуулийн мэдээллийн системээс /http://sis.ubempathy.mn/ харна уу.

2016-2017 KTT102

2016-10-21 Сэтгэгдэл

Эцэг, эх, сурагчдын анхааралд! 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын 2 дахь КТТ шалгалтын дүн гарлаа. Сурагдын хувийн дугаараар жагсаасан тул та бүхэн сургуулийн мэдээллийн системд /sis.ubempathy.mn/ нэвтэрч дугаараа харна уу.   ktt102_8ab ktt102_9ab ktt102_9cd ktt102_10ab ktt102_11abcde ktt102_12abcde

2016-2017 KTT101

2016-09-29 Сэтгэгдэл

Эцэг, эх, сурагчдын анхааралд! 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын эхний КТТ шалгалтын дүн гарлаа. Сурагдын хувийн дугаараар жагсаасан тул та бүхэн сургуулийн мэдээллийн системд /sis.ubempathy.mn/ нэвтэрч дугаараа харна уу. KTT_101_8AB KTT_101_9AB KTT_101_9CD KTT101_10AB KTT101_11ABCDE KTT101_12ABCDE

2015-2016 GDS III RESULTS

2016-04-25 6 Comments

Эцэг, эх, сурагчдын анхааралд! 2015-2016 оны хичээлийн жилийн 4-р улирлаас эхлэн KTT, GDS шалгалтуудын дүнг та бүхэн www.mindgolia.com/ubmts хаягаар өөрийн эрхээр нэвтэрч харах боломжтой боллоо. Сургуулийн www.ubempathy.mn хаягаар зөвхөн сурагчийн код бүхий дүнгийн жагсаалтыг гаргах болно.